zdjęcie

Sylwetka firmy

Firma „IMPOST” spółka z o.o. istnieje od 2001 r. Założona została w oparciu o kadrę oraz doświadczenie zdobyte w ramach przedsiębiorstwa budowlanego świadczącego swoje usługi nieprzerwanie od 1982 r. Zmiany organizacyjne przedsiębiorstwa, które doprowadziły do powstania spółki „IMPOST”, pozwoliły nam na kontynuowanie rozwoju oraz rozszerzenie zakresu świadczonych usług, a także przystosowały firmę do panujących na rynku tendencji.

W toku wieloletniej działalności zdobyliśmy duże grono zadowolonych klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wysoka jakość wykonywanych prac oraz terminowość realizowanych inwestycji pozwoliła nam na przychylne nastawienie wielu kontrahentów stale powierzającym nam coraz to ambitniejsze i większe zadania. Zrozumienie celów kontrahentów oraz ich potrzeb stymuluje również rozrost naszej firmy.

Wykonujemy stany surowe obiektów, budynki „pod klucz”, adaptacje biur i obiektów handlowo-przemysłowych oraz innych o przeznaczeniu gospodarczym lub administracyjnym. W dużym stopniu skupiamy się na wykonywaniu oraz adaptacji różnego rodzaju obiektów użyteczności publicznej: restauracji, sklepów, kompleksów biurowych.

IMPOST Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie obiektów budowlanych w pełnym zakresie branżowym.

Uczestnicząc w procesie realizacji inwestycji jesteśmy kontrahentem, który przyjmuje na siebie wykonanie całości obowiązków inwestora od strony budowlanej: przekazujemy obiekty wykonane według najwyższych standardów sztuki budowlanej, dostarczamy niezbędnych materiałów koniecznych do ich wykończenia, a w razie potrzeby podejmujemy się również uczestnictwa w procesie uzyskania niezbędnych dokumentów i zezwoleń o charakterze administracyjnym. Współpracując służymy też fachową poradą, a jeżeli zachodzi taka konieczność, jesteśmy obecni już na etapie projektowania przedsięwzięcia.

Naszą kadrę stanowi grono doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników oraz współpracowników, w tym posiadających uprawnienia budowlane, których wkładu w kształtowaniu pozycji firmy nie sposób przecenić. Również naszą mocną stroną są pracownicy stanowiący sprawne zaplecze administracyjne Spółki.

Jesteśmy firmą w pełni samodzielną, korzystającą w całości z własnego kapitału wypracowanego dzięki wielu sukcesom.Każde zlecenie zawsze jest dla nas nowym wyzwaniem do którego podchodzimy indywidualnie i z pasją, a zadowolenie naszego Zleceniodawcy z wykonanych przez nas prac jest naszym celem.

Copyright © 2012 - Impost Sp. z o.o.